Natisni

Naročilnica US 2018/2019

OBVESTILO STARŠEM, DIJAKOM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO GRADIVA V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Tudi letos si bodo dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje lahko izposodili učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, in sicer celoten komplet učbenikov.

Znesek znaša največ tretjino maloprodajne cene novih učbenikov. Poravnali ga boste s položnico, ki jo bodo dijaki prejeli zadnji dan pouka, skupaj s seznami učbenikov. Pogoj za izposojo naročenega učbeniškega kompleta sta plačana izposojnina in dokazilo o plačilu, ki ga mora dijak pokazati skrbnici učbeniškega sklada ko prevzame učbenike.

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali zanj plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih (največ 2/3 vrednosti učbenika).

Prosimo vas, da izpolnjeno naročilnico posredujete šoli najkasneje do 08. junija 2018.

------------------------------------------------------------------- odrežite ----------------------

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

Priimek in ime dijakinje/dijaka: ________________________________ Letnik:_______

PROGRAM: ___________________________________________

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. Prispevek za izposojo bom poravnal-a do 20. avgusta 2018.


Datum: ______________ Podpis staršev:__________________________