Natisni

Učbeniki in delovni zvezki 2018/2019

1. letnik ARANŽERSKI TEHNIK

 

Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ

 

Na pragu besedila 1 (D. Ambrož),prenovlj. ROKUS (U, DZ)

 

Realna števila (R. Brilej), ATAJA

1TJ

ANG : New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ)

 

ANG : Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?

2TJ

NEM : Themen aktuell 1 (U, DZ)

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. Slovar

 

NEM: nem.- slo. in slo.- nem. slovar

 

Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)

 

Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

 

Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

 

Likovni pogledi (Tomšič, Komelj), MKZ (U)

 

Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora

 

Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS (nova)

2. letnik ARANŽERSKI TEHNIK

 

Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ

 

Na pragu besedila 2 (M. Bešter), ROKUS (U, DZ)

 

Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA

 

Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA

 

Potence in koreni, Funkcija in njene lastnosti (R. Brilej), ATAJA

 

Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA

 

ANG : New Headway Intermediate (4. ed.), (U, DZ) IMAJO OD LANI

 

ANG : Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?

 

NEM : Themen aktuell 1 (U, DZ) IMAJO OD LANI

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. Slovar

 

NEM: nem.- slo. in slo.- nem. slovar

 

Zgodovina 2   (Berzelak), Modrijan (U)

 

Biologija človeka (B. Korošak), MH

 

Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

 

Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

 

Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora

3. letnik ARANŽERSKI TEHNIK

 

Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ

 

Na pragu besedila 3 (M. Bešter), ROKUS (U, DZ)

 

Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

 

Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)

 

ANG : New Headway Intermediate (4. ed.), (U, DZ), IMAJO OD LANI

 

ANG : Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?

 

NEM : Themen aktuell 1 (U, DZ), IMAJO OD LANI

 

ANG: ang.- ang. slovar

 

NEM: nem.- nem. slovar

 

Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS

 

Grafično oblikovanje, (TZS)

 

Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

 

Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora

4. letnik ARANŽERSKI TEHNIK

 

Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ

 

Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)

 

Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

 

Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA

 

Od ključavnice do integrala (Modrijan)

 

ANG: New Headway Intermediate, (4. ed.) (U, DZ), IMAJO OD LANI

 

ANG: Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?

 

ANG: ang.- ang. slovar

 

Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora

1. letnik HORTIKULTURNI TEHNIK

 

Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino)MKZ

 

Na pragu besedila 1 (D. Ambrož), ROKUS (U, DZ)

 

Realna števila (R. Brilej), ATAJA

 

ANG : New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ)

 

ANG : Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar

 

Zgodovina 1   (Berzelak), Modrijan (U)

 

Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

 

Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

 

Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

 

Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS

2. letnik HORTIKULTURNI TEHNIK

 

Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ

 

Na pragu besedila 2 (M. Bešter), ROKUS (U, DZ)

 

Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA

 

Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA

 

Potence in koreni, Funkcija in njene lastnosti (R. Brilej), ATAJA

 

Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA

 

ANG: New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ), IMATE OD LANI

 

ANG: Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar

 

Zgodovina 2   (Berzelak), Modrijan (U)

 

Biologija - Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS

 

Biologija človeka (Korošak), MK

 

Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

3. letnik HORTIKULTURNI TEHNIK

 

Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ

 

Na pragu besedila 3 (M. Bešter),prenovlj.ROKUS (U, DZ)

 

Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

 

Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)

 

ANG: New Headway Intermediate (4. ed.), (U, DZ) IMATE OD LANI

 

ANG: Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?

 

ANG: ang.- ang. slovar

 

Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

4. letnik HORTIKULTURNI TEHNIK

 

Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ

 

Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)

 

Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

 

Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA

 

Od ključavnice do integrala (Modrijan)

 

ANG: New Headway Intermediate, (4. ed.) (U, DZ) IMATE OD LANI

 

ANG: Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?

 

ANG: ang.- ang. slovar

 

Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

4. DHT

 

Mlada obzorja 4 (J. Kvas), DZS

 

Besede 4 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)

 

Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA

 

Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA

 

ANG : New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ)

 

ANG: ang.- ang. slovar

 

Zgodovina   (Karlovšek), DZS (U)

 

Uvod v sociologijo (A. Barle), DZS ; dobijo v šoli po potrebi

 

Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

 

Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

5. DHT

 

Mlada obzorja 5(J. Kvas), DZS

 

Besede 5 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)

 

Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

 

Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA

 

Od ključavnice do integrala (Modrijan)

 

ANG : New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ)

 

ANG: ang.- ang. slovar

 

Zgodovina (Karlovšek), DZS (U)

 

Uvod v sociologijo (A. Barle), DZS ; dobijo v šoli po potrebi

1. CV

 

Mlada obzorja 1 (J. Kvas), DZS

 

Besede 1 (M. Gomboc), DZS (U, DZ) prenovljena

 

Matematika za triletne poklicne šole 1. zv. (M. Vencelj), DZS

 

Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA

 

ANG : New Headway Elementary (4. ed.)   (U, DZ)

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. Slovar

 

Družboslovje – Geografija (K. Cunder), MKZ

 

Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ

 

Naravoslovje za poklicne šole, (Šorgo, Čeh,…), DZS

 

Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS

 

Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

2. Cvetličar

 

Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS

 

Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)

 

Matematika za triletne poklicne šole 2. zv. (M. Vencelj), DZS

 

Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA

 

ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar

 

Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ

 

Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ

 

Floristika 1 (učbenik), Modart

 

Floristika 2 (učbenik), Modart

2. Vrtnar

 

Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS

 

Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)

 

Matematika za triletne poklicne šole 2. zv. (M. Vencelj), DZS

 

Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA

 

ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar

 

Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ

 

Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ

 

Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI

3. Cvetličar

 

Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS

 

Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U, DZ) PRENOVLJEN!

 

Matematika za triletne poklicne šole 3. zv. (M. Vencelj), DZS

 

ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar

3. Vrtnar

 

Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS

 

Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U, DZ) PRENOVLJEN!

 

Matematika za triletne poklicne šole 3. zv. (M. Vencelj), DZS

 

ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani

 

ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar

 

Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI vrtnarji

 

 

KAJ POMENIJO BARVE

Črna – učbeniški sklad

Modra – kupijo, če želijo

Rdeča – kupijo sami

Zelena – imajo iz preteklega leta

1TJ – prvi tuj jezik

2TJ – drugi tuj jezik


 

Save

Save