Natisni

Dosežki dijakov 2016 - 2017

Dosežki dijakov 2016 - 2017

Tekmovanja na literarnih natečajih

Dijakinji 1. AT, Lea Kušar in Jona Jakop, ter dijakinja 1. HT, Sara Pečnik so sodelovale na literarnem natečaju z naslovom Moja domovina – Gozdovi – les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine, ki ga je v šolskem letu 2016/17 razpisalo Društvo Naša zemlja. Dijakinje so skupaj z mentorico Sergejo Jekl prejele priznanja na svečani podelitvi, ki je bila 6. 6. 2017 na OŠ Šalek Velenje.

Dijak 4. AT, Nik Markišić Monfreda pa je sodeloval na natečaju za dijaški esej za Gosarjevo nagrado 2017 z naslovom Mladi in družbena omrežja, ki jo razpisuje Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, in prejel 2. nagrado.

Cankarjevo tekmovanje

Cankarjevega tekmovanja so se letos udeležile 4 dijakinje, in sicer Evita Kočnik, 1. AT, Sara Bohorč in Tanja Podkrižnik, 1. HT ter Angelika Vasle, 2. HT.

Dijakinje so za šolsko tekmovanje prebrale komediji Toneta Partljiča, Ščuke pa ni in Ščuke pa ne. Največ točk sta dosegli Angelika Vasle, ki je tako osvojila bronasto priznanje, in Tanja Podkrižnik, ki se je z največjim številom doseženih točk uvrstila na območno tekmovanje, kjer je morala pokazati poznavanje, razumevanje in doživljanje komedije Beneški trgovec Willama Shakespeara.

Tanja je zbrala dovolj visoko število točk in prejela srebrno Cankarjevo priznanje.

Tekmovanje v znanju matematike

Letos je potekalo tekmovanje v znanju matematike na dveh stopnjah. Šolski in odbirni del je potekal na šoli, državno tekmovanje pa je bilo na Šolskem centru (Šoli za storitvene dejavnosti) v Velenju.

Šolsko tekmovanje je potekalo 16. marca 2017. Tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov, ki so tekmovali v kategoriji B (srednje tehniške in strokovne šole). Dijakinje Tanja Podkrižnik (1. HT) Petra Pograjc (2. HT), Sara Irman Kolar (4. AT) so osvojile bronasta priznanja.

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 22. 4. 2017, se je uvrstila Petra Pograjc in osvojila srebrno priznanje.

Angleška in nemška bralna značka

Epi Reading Badge 2017

V mesecu marcu je potekalo tekmovanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge. Dijakinja Evita Kočnik iz 1. AT razreda je pod mentorstvom Eveline Klanšek prebrala tri knjige v angleškem jeziku in osvojila zlato priznanje. Ostali dijaki razreda Nina Charli Melin iz 1. AT, Gašper Kunst iz 1. HT, Mojca Pezdevšek iz 3. AT in Tim Čurči iz 3. HT so tekmovanje uspešno opravili in prejeli priznanje za sodelovanje.

Pfiffikus 2017

14. 4. 2017 se je zaključilo internetno bralno tekmovanje za srednješolce, Pfiffikus 2017. Tekmovanje je potekalo na osnovni ali višji ravni. Pod mentorstvom Lidije Oblak so dijaki naše šole tekmovali na osnovni ravni in prebrali dve knjigi v nemškem jeziku: »Till Eulenspiegel« in »Träume beißen nicht«. Tekmovalci, ki so dosegli od 50 do 89, % so prejeli potrdilo o sodelovanju. Tekmovalci, ki so dosegli 90 % ali več, pa so bili nagrajeni z zlatim priznanjem.

Potrdilo o sodelovanju je tako prejela dijakinja 3. AT razreda Dolores Hercog. Zlata priznanja pa so prejele Lea Kušar, Jona Jakop in Katja Bratec iz 1. AT, Maja Kocjan iz 2. AT ter Maša Hrovatič iz 3. AT.

Literarni natečaj v tujem jeziku

V šolskem letu 2016/17 je dijak 4. letnika, programa aranžerski tehnik, Nik Markišić Monfreda že tretjič sodeloval na literarnem tečaju v angleškem jeziku Bodi pisatelj/pisateljica z zgodbo z naslovom No One but You, or So It Would Seem.

Literarni natečaj organizira Pionirski dom Ljubljana, ki vsako leto vse sodelujoče v mesecu aprilu povabi na zaključno prireditev v Festivalno dvorano. Niku za pogum za sodelovanje in odlično napisano zgodbo iskreno čestitamo.

Tekmovanje v znanju zgodovine

19. 1. 2017 je na šoli potekalo tekmovanje v znanju zgodovine, ki se ga je udeležilo 13 dijakov. Tema letošnjega tekmovanja je bila Industrializacija v prvi polovici 19. stoletja. V soboto, 1. 4. 2017, je v Celju potekalo državno tekmovanje. Tekmovanja so se udeležili najboljši trije dijaki, ki so prejeli bronasto priznanje, to so bili Tin Bantan in Borut Pustatičnik iz 2. HT ter Jasmina Požeg iz 2. AT.

Tekmovanje v znanju geografije

V torek, 17. 1. 2017, je na šoli potekalo šolsko geografsko tekmovanje. Tema letošnjega tekmovanja je bila Naravne danosti so pogojujejo gospodarstvo pokrajine. Udeležilo se ga je 13 dijakov. Bronasto priznanje so prejeli Petra Pograjc in Angelika Vasle iz 2. HT, Jasmina Požeg iz 2. AT, Miha Drolc iz 3. V in Nejc Kelner iz 4. AT.

Jasmina Požeg se je udeležila območnega tekmovanja, ki je potekalo v četrtek, 9. 3. 2017, na Srednji šoli Črnomelj. Po uvodnem kulturnem programu je sledil prvi, pisni del tekmovanja. Tekmovalci so pokazali svoje znanje v poznavanju izbrane teme. Drugi del tekmovanja je potekal v okolici šole, kjer so mladi geografi uporabili svoje znanje in veščine terenskega dela.

Gymnasium.eu

Naša šola je tekmovala v radijski oddaji Gymnasium.eu, to je 60-minutna radijska oddaja in je potekala v živo vsako sredo med 20.00 in 21.00 na Prvem programu Radia Slovenija. Osnovni namen projekta je dvigniti zavedanje mladih o delovanju Evropskega parlamenta in jih spodbuditi k razmišljanju o evropskih temah. Mladi se naučijo razpravljati na vljuden in spoštljiv način. Z javnim nastopanjem in nastopanjem v živo si krepijo samozavest, naučijo se, da svoje razmišljanje in argumente ustrezno oblikujejo. Namen in cilj tovrstne razprave je spodbujati aktivno državljanstvo ter kritično razmišljanje mladih.

V petnajstih tekmovalnih oddajah je sodelovalo 16 slovenskih šol oz. ekip. Barve naše šole so zastopali: Nejc Kelner in Nik Markišić Monfreda, oba dijaka 4. AT, ter Tim Čurči iz 3. HT. Naš prvi nasprotnik je bila Prometna šola Maribor, ki so jo dijaki decembra 2016 uspešno premagali. Tema, o kateri so debatirali, je bila »Brexit in ali bo kdo sledil Britancem?«. Dijaki so se z zmago uvrstili v drugi krog, kjer je bil njihov nasprotnik Srednja trgovska šola Ljubljana. Tema februarske debate je bila »Kako do socialne in finančne varnosti?«. Tudi Srednjo trgovsko šolo so uspešno premagali in se uvrstili v polfinale. V polfinalni oddaji, ki je potekala 22. 3. 2017, so tekmovali proti Gimnaziji Kranj. Tema je bila »Zakaj Snowden ni zadnji žvižgač?«. Žal v polfinalni oddaji niso zmagali in so se finala, ki je potekalo 12. 4. 2017, udeležili le kot gledalci.

So pa naši dijaki vseeno zmagovalci, saj so se kot predstavniki edine srednje strokovne šole in edine šole iz celjske regije uvrstili v polfinale. Prebrali so veliko literature in pridobili ogromno znanja o evropskih temah. Pokazali so, da znajo javno nastopati in nastopati v živo, da znajo razmišljati in svoje razmišljanje argumentirati. Tudi spletno debatiranje jim ni tuje, saj so debatirali tudi preko elektronskih medijev in izražali svoja kritična mnenja o obravnavanih temah. S svojim sodelovanjem so spodbudili vse dijake šole, da so spremljali dogajanje in navijali za tekmovalce.

Raziskovalne naloge

V letošnjem šolskem letu je šola prijavila dve raziskovalni nalogi na razpis mladinskega raziskovalnega dela v Mestni občini Celje za šolsko leto 2016/2017.

Avtorici naloge z naslovom Šport in mladi sta bili Maša Fric in Tjaša Razgoršek, obe dijakinji 2. HT razreda. Mentorica je bila Veronika Cvetko. Avtorici druge naloge, z naslovom Trajnostna mobilnost pri vožnji na delo, sta bili Urša Črep in Angelika Vasle, obe dijakinji 2. HT. Mentorica je prav tako bila Veronika Cvetko.

Obe nalogi sta bili dobro pripravljeni in odlično predstavljeni.

8. Tekmovanje za naj mladega vrtnarja Evrope

Globoko v počitnicah, sredi avgusta, so se začele še zadnje priprave na udeležbo na tekmovanju v Belgiji, ki je potekalo od 22. 8. 2016 do 27. 8. 2016. Tekmovanje za naj mladega vrtnarja Evrope poteka vsako drugo leto v eni izmed evropskih držav. Vsaka država lahko sodeluje z največ 2 ekipama. Letošnjo ekipo naše šole so zastopala sama dekleta: Julija Cvelbar iz 3. V, Magdalena Lazar iz 4. HT in Janja Podvratnik, študentka 1. letnika višje strokovne šole z mentoricama Mojco Sodin in Romano Špes. Tekmovanja smo se udeležili v okviru projekta Erasmus +.

Tekmovanja se je udeležilo kar 21 ekip iz 14 držav Evrope. Letošnjo organizacijo sta prevzeli šoli iz Belgije; šola IPEA iz La Reida in šola ZAWM iz Eupena. Tekmovanje je potekalo 3 dni, prvi tekmovalni dan je bil namenjen nacionalnim ekipam. Tekmovalci so se preizkusili v prepoznavanju trajnic, užitnih cvetov, prepoznavanju bolezni in škodljivcev okrasnih rastlin ter koristnih organizmov, v sestavljanju kosilnice z nitko, vegetativnem razmnoževanju in v hitrostnem žaganju debla breze, kjer so coli morali ustrezati določeni teži.

Najtežji del tekmovanja pa je bila krajinska ureditev grede 2 m krat 3 m, saj je zajemala tako izgradnjo suhozida, tlakovanja z granitnimi kockami, polaganje travne ruše in zasaditev rastlin po načrtu. Da pa je bila naloga še bolj zapletena, je bil določen tudi padec tlakovane poti. Če so bile ostale naloge časovno omejene na 15 do 20 minut, pa je krajinarski del tekmovanja trajal kar 4 ure.

Sreda je bila namenjena mešanim ekipam, člani so prihajali iz različnih držav. Člani ekip so morali poleg komunikacijskih veščin pokazati, kako spretni so v stroki in v športu. Nekatere naloge so bile namenjene skupnemu izobraževanju, preizkusu, kako deluje ekipa kot celota pri izdelavi zelene strehe, zasaditvi brežine, postavljanju suhozida in tlakovanju počivališča. Vsaka ekipa je izvedla le del naloge, po celodnevnem delu pa je nastal skupen izdelek. Naloge so vodili učitelji gostujoče šole. Tekmovalnega značaja pa so bile naloge: sestavljanje lesenega zaboja, plezanje po drevesu in delo z buldožerjem.

Zadnji tekmovalni del je potekal v mestu Eupen, kjer so se odvijali zadnji preizkusi nacionalnih ekip v izdelavi dveh cvetličarskih izdelkov: paralelnega aranžmaja in izdelavi srca. Ostale naloge, ki so se vrstile po različnih postajah po mestu, pa so bile namenjene poznavanju Evrope, promociji biodiverzitete in športnim igram.

Vse dni v tednu je bilo sončno in zelo vroče, kar je po besedah organizatorjev nenavadno, saj v Belgiji pogosto dežuje; najmanj pa enkrat tedensko. Po zadnjem tekmovalnem dnevu so tekmovalci lažje zadihali, saj jih je čakalo le še spoznavanje kulturnih znamenitosti Belgije. Naša ekipa si je tako v petek, 26. 8. 2016, ogledala krajinski park na nadmorski višini 300 m, ki je urejen kot del mokrišča. V njem uspevajo kisloljube rastline, kot so borovnice, brusnice, resje idr. Nasploh nas je presenetila krajina tega dela Belgije, saj nas je namesto pričakovane ravnice pozdravil gričevnat svet. Pot smo nadaljevali v muzeju templjarjev, kjer smo se seznanili z zgodovino nastanka Belgije. Ogledali smo si tudi muzej Formule 1. V Spa – Francorchamps že od leta 1921 prirejajo motociklistične dirke. Belgijci se radi pohvalijo tudi s 4000 različnimi vrstami piva, siri, z mističnimi liki, kot sta Asterix in Obelix ter zatrjujejo, da je ocvrt krompirček – pomfrit njihova iznajdba.

Podelitev je potekala v novo zgrajeni šoli, kjer se bodo izobraževali bodoči inženirji hortikulture. Prvo mesto je zasedla ekipa 1 iz Italije, 2. in 3. mesto pa je pripadlo obema ekipama iz Švice. Z delom naše ekipe sva obe mentorici zelo zadovoljni, saj so dekleta suvereno in odločno zastopala našo šolo in državo.

Čeprav je prireditev tekmovalnega namena, je to hkrati tudi priložnost, da pogledamo izven svojih meja, primerjamo izobraževalni sistem s šolami v Evropi, ki izobražujejo na področju hortikulture, in poskušamo popraviti pomanjkljivosti. Za vse tekmovalce je tekmovanje zelo velika preizkušnja. Vsem iskreno čestitam!

Flora 2017 – državno tekmovanje mladih cvetličarjev in vrtnarjev

Na 22. sejmu Flora 2017 so se ekipe naših dijakov in študentov višje strokovne šole (VSŠ), 10. marca 2017, udeležile državnega tekmovanja mladih vrtnarjev, cvetličarjev in aranžerskih tehnikov.

Dijaki in študentje so na tekmovanju dosegli dobre rezultate. Mladi cvetličarji so se pomerili v izdelavi cvetličnih kreacij in vezanih šopkov.

Brigita Klinar, študentka VSŠ, se je odlično odrezala in dosegla naslednje rezultate:

1. mesto v izdelavi cvetlične kreacije z naslovom Fantazija – visoko, višje, najvišje,

2. mesto v izdelavi cvetlične kreacije z naslovom Presenečenje,

1. mesto v izdelavi vezanega šopka z naslovom Najlepši šopek,

1. mesto skupno v kategoriji mladih cvetličarjev.

Z odličnimi rezultati se je tako uvrstila v finale tekmovanja Euroskills 2018. Pri delu ji je pomagala Nina Kolar, dijakinja 3. C, njuna mentorica je bila Ana Sotošek.

Na tekmovanju sta sodelovali še Špela Zamernik iz 3. HT s Slavko Mlinar iz 2. HT ter Tanja Podkrižnik iz 1. HT s Saro Bohorč, ravno tako iz 1. HT. Mentorica dijakinjam je bila Ana Sotošek.

Tekmovanje mladih vrtnarjev je potekalo pod naslovom Kreativnost brez meja – moj sanjski vrt. Tekmovali so: Borut Pustatičnik in Tajda Pešec, oba iz 2. HT, pod mentorstvom Veronike Cvetko, Tjaša Colnarič, študentka VSŠ in Rebeka Kračan, dijakinja 4. HT, pod mentorstvom Mojce Sodin ter Valentina Vaš in Jasmina Rojnik, obe dijakinji 2. CV, pod mentorstvom Alena Kovačiča iz podjetja Arboretum Volčji Potok.

V soboto, 11. marca 2017, je naša šola priredila še spektakel z naslovom Slovenska poroka 2017mavrični poročni šopki.

Šola se je predstavila na sejmu še s čudovitim razstavnim prostorom.

Hortikulturni krožek - dosežki

V krožku so sodelovali dijaki 1. CV in 2. HT razreda. Dobivali smo se ob četrtkih in petkih. Lahko pa se pohvalimo, da smo bili cvetličarsko bolj aktivni, zlasti dijaki 2. HT razreda. Dijaka Tilen Lipnik in Timotej Burlak iz 2. HT sta na sejmu Flora 2017 sodelovala na prireditvi Mavrica poročnih šopkov.

Sodelovali smo na tekmovanju Konzorcija biotehniških šol Slovenije. Tekmovanje z naslovom MLEKO – NA STIČIŠČU MED TRADICIJO IN SODOBNIMI TRENDI je gostil Biotehniški center Naklo. Tilen Lipnik se je uvrstil na 5. do 7. mesto od 19 udeležencev in prejel srebrno priznanje. Udeležili smo se mednarodnega tekmovanja za dijake srednjih šol Florart v Zagrebu. Timotej Burlak je tekmoval na temo presenečenje in se med 12 udeleženci uvrstil na 8. mesto.

Pri tem moram pripomniti, da so dijaki začetniki, da so se s cvetličarstvom srečali prvič šele letos in da so ta tekmovanja za nas le vaje in priprave za tekmovanja v naslednjih letih. Letos se bomo udeležili tudi tekmovanja mladih cvetličarjev v Mozirskem gaju.

Po zmago v Split

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje smo se spet razveselili izjemnega uspeha. V Splitu je 5. 5. 2017 potekalo mednarodno tekmovanje cvetličarjev – SPLIT 2017 »SUNČANI CVIT«. Kot predstavnica Slovenije se je tekmovanja udeležila Brigita Klinar, študentka Višje strokovne šole (program Hortikultura) na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje s pomočnico Nino Kolar (dijakinjo 3. letnika, cvetličar) in pod mentorstvom Ane Sotošek. Tekmovanje so sestavljale 4 teme: Piknik pod mavrico, Fantazijska dekoracija, Poročni šopek in Mediteranski skalnjak.

V prvem delu (1. tema) so tekmovalci pod naslovom Piknik pod mavrico (Piknik izpod Duge) izdelovali pogrinjek za dva v parku ob Galeriji umjetnina – Đardin. Cvetje za dekoracijo so morali priskrbeti sami. Navdih jim je bila misel: Človek samo s srcem vidi bistvo, ki je očem skrito (Mali princ, Antoine de Saint Exupery).

2. tema je bila fantazijska dekoracija – »CVIJETNA UMJETNOST«. Sedem tekmovalcev je dekoracijo izdelovalo v Galeriji umjetnina. Cvetje, pribor in predmete vezane na 2. temo je priskrbel organizator in so bili za tekmovalce presenečenje. Pri drugi temi jih je vodila misel Pabla Picassa: »Jaz ne iščem, jaz najdem. Jaz se ne razvijam, jaz sem.«

3. tema je bil poročni šopek. Šopek so tekmovalci izdelovali v parku ob Galeriji umjetnina – Đardin. Cvetje in aranžerski material so morali priskrbeti sami.

4. tema je bila Skalnjak (Mediteranski kamenjar). Materiali za to temo so bili presenečenje in so jih priskrbeli organizatorji. Vodilna misel pri tej temi je bila: »Na osami blizu mora, dok se sunce smije, slušam tebe kako kličeš, lipo mi je, lipo mi je ... moj galebe.« (Oliver Dragojević, Zdenko Runjić)

Brigita Klinar, študentka Višje strokovne šole (program Hortikultura) na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je že drugič premagala mednarodno konkurenco na 42. tradicionalnem Prazniku cvetja pod geslom – »Cvjetna umjetnost« v Splitu. Dosegla je skupno najvišje število točk in s tem osvojila prvo mesto.

Dosežki dijakov in dejavnosti aranžerskega tehnika

Dijaki v srednjem strokovnem izobraževanju smeri aranžerski tehnik so tudi v šolskem letu 2016/17 bili dejavni pri različnih aktivnostih, ki so potekale v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Dijaki in učitelji mentorji smo sodelovali na različnih področjih likovnega ustvarjanja, multimedijskega oblikovanja in tržnega komuniciranja. Prepričani smo, da dijaki in mentorji s tovrstnimi dejavnostmi in dogodki pridobivajo različne splošne in strokovne kompetence ter so aktivni pri promociji in prepoznavnosti šole na lokalni, državni in mednarodni ravni.

Dijaki 2. AT, 3. AT in 4. AT so sodelovali pri izdelavi scene ob praznovanju 70-letnice naše šole ter tako pridobili še dodatna praktična znanja. Landart so v šolskem parku ob praznovanju 70-letnice postavili dijaki 4. AT.

V sodelovanju z Zavodom Celeia so dijaki 1. AT v decembrskem času z lampijončki praznično okrasili naše mesto. Dekoracijo za scensko postavitev otroškega kotička na sejmu Božični Vojnik pod okriljem Občine Vojnik in Turističnega društva Vojnik so izdelali Matej Verbuč, Vid Železnik, Mojca Pezdevšek, Mojca Maze, Laura Tamše in Neža Vetrih. Ob 120-letnici Narodnega doma Celje so Vladlena Salyayeva, Tinkara Stropnik, Žana Korenjak, Jasmina Požeg in Pia Sovinc (2. AT) izdelale jumbo plakat ob prazniku mesta Celje, ki je bil postavljen na Ljubljanski cesti.

Od 21. do 23. maja 2017 smo četrtič izvedli likovno šolo v naravi. Udeležili so se je dijaki 3. letnika. Dijaki so za tri dni odšli v Pliskovico na Kras, kjer so raziskovali okolico, obiskali kamnoseka, poslikavali panjske končnice ter risali s tušem in z akvarelom.

Pri postavitvi razstavnega prostora Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje na sejmu Flora 2017 so sodelovali dijaki 4. AT letnika.

Nejc Kelner in Sara Irman Kolar iz 4. AT sta na sejmu Flora 2017 vodila prireditev Flora 2017 – Mavrica poročnih šopkov.

Dijaki 2. AT (Nina Polovšak s pomočnico Žano Zorič, Žana Korenjak s pomočnico Tinkaro Stropnik) in 3. AT (Laura Tamše s pomočnico Mojco Pezdevšek) so tekmovali na šolskem tekmovanju v dekoraciji izložb na temo »Sokovi Fructal«.

V Arboretumu Volčji Potok so dijakinje Nina Polovšak, Žana Korenjak in Tikara Stropnik (2. AT) ustvarjale konstrukcijo iz naravnih materialov na temo Ptice.

Marie Žmajde iz 4. AT je v kategoriji Fotografija na tekmovanju Konzorcija Biotehniških šol z naslovom Mleko – na stičišču med tradicijo in sodobnimi trendi osvojila 7. mesto in prejela bronasto priznanje.

Sara Irman Kolar in Nataša Kovač iz 4. AT razreda sta v okviru projekta Evropska vas predstavljali Latvijo in s tem opravili del vsebin za projektno delo.

Dijaki 4. AT so strnili vse svoje formalne in neformalne dosežke v Mapo učnih dosežkov. Najboljši dijaki so z mapo učnih dosežkov sodelovali na natečaju MUD 2017, ki ga organizira CPI. Sara Irman Kolar je dosegla 1. mesto, Kaja Horvat pa 2. mesto. Posebno nagrado za kreativnost je prejel Nik Markišić Monfreda.

Projektni dan za 4. AT je bil izveden 21. 4. 2017. Dijaki so si ogledali znamenitosti Ljubljane s poudarkom na Plečnikovi Ljubljani. V Narodni galeriji so se udeležili delavnice v okviru evropskega projekta PrisluhniMi / HearMe.

Vsi dijaki aranžerskega tehnika (razen 4. AT) so 7. 6. 2017 v sklopu strokovne ekskurzije obiskali Ljubljano in Narodno galerijo.

Za Glasbeno šolo Celje so dijakinje 2. AT (Nina Polovšak, Žana Zorič, Petra Rkman, Blažka Vodovnik, Pia Sovinc, Sara Sarič, Vladlena Salyayeva, Timeja Pinter, Tinkara Stropnik, Žana Korenjak, Maja Kocjan) v maju 2017 izdelale sceni za opero Bastien In Bastiena in klavirski recital Čudežna moč klavirske klasične glasbe.

Dijaki aranžerskega tehnika so pod mentorstvom članov aktiva aranžerstva (Petra Pižmoht, Matjaž Pustoslemšek, Karmen Volavšek in Veronika Cvetko) tudi to leto s svojo ustvarjalnostjo dodali noto k lepšemu izgledu interierja in eksterierja ŠHVU Celje. V okviru promocijskih aktivnosti so predstavljali šolo na delavnicah, sejmih in tržnicah poklicev čez celo leto. Dosegali so uspehe s svojimi izdelki ter se s svojo ustvarjalnostjo dokazovali tudi izven šole in tako pridobivali izkušnje, na katerih se bo še gradila njihova nadaljnja pot.