Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

arnes sio

Domov

Natisni

Projekt Leonardo da Vinci partnerstvo

image001 image002 image003
    Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Projekt Leonardo da Vinci – Partnerstvo – poročilo o mobilnosti

V tednu po veliki noči poteka tradicionalno srečanje učiteljev vrtnarskih šol iz Evrope, vsako leto v drugi državi. Letos je bila gostiteljica šola iz Hamburga, v Nemčiji. Na seminarju, ki je potekal med 2.4. in 6.4.2013, je sodelovalo 39 udeležencev iz 13 držav. Seminarja sva se v okviru projekta LdV-Partnerstva udeležili Romana Špes in Lidija Oblak.

Osrednji dogodek letošnjega seminarja je bil obisk mednarodne razstave »IGS 2013, Internationale Gartenschau Hamburg«, ki bo odprla svoja vrata 26.4.2013. Moto razstave je »V 80 dneh okoli sveta«. Ogledali smo si lahko, kako je mogoče revitalizirati degradirani ekosistem, ki ga predstavlja rečni otok Wilhelmsburg v osrčju Hamburga.

Poleg »IGS 2013« smo si ogledali tudi kompetenčni in svetovalni center za vrtnarstvo in kmetijstvo, poklicno šolo za vrtnarstvo v Hamburgu, drevesnico Lorenz von Ehren, vrtnice Kordes in največje parkovno pokopališče na svetu.

Seminar je bil zelo intenziven. Z udeležbo sva pridobili številna nova znanja in izkušnje, ki jih bova prenesli našim dijakom, študentom in sodelavcem.

                                                                                                                                                                                            Romana Špes in Lidija Oblak

 

V mesecu februarju 2011 smo oddali vlogo za projekt v okviru akcije Leonardo da Vinci partnerstvo. Projekt je bil odobren in je financiran v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Naša šola si je izbrala 12 mobilnosti.

Aktivnosti so se pričele 1. avgusta 2011 in bodo trajale do 31. julija 2013. V projektu s področja vrtnarstva, ki nosi naslov »Gartenbau-Ausbildung in Europa«, sodeluje 13 šol partneric iz 11 evropskih držav (Avstrija, Belgija, Švica, Češka, Nemčija, Estonija, Francija, Madžarska, Poljska, Švedska in Slovenija). Glavna koordinatorica je Belgija. Z izmenjavami dijakov in učiteljev bomo imeli možnost spoznati moderno tehniko in trende na področju vrtnarstva oz. hortikulture ter sodobne delovne metode poučevanja. Na takšen način bomo zbirali praktične izkušnje in se izpopolnjevali v znanju tujih jezikov. Spoznavali bomo nove dežele, njihove običaje in kulture. Tako bomo povečali motiviranost dijakov in zanimanje za poklicno izobraževanje. Primerjali bomo izobraževalne standarde z drugimi šolami in državami, pripomogli k strokovnemu izpopolnjevanju strokovnih učiteljev, kot tudi izboljšali strokovne vsebine in metode pouka. Glavna cilja sodelovanja pri projektu sta npr. udeležba na         6. mednarodnem tekmovanju mladih vrtnarjev v Luksemburgu in sodelovanje pri izdelavi strokovnega slovarja vrtnarskih izrazov.

Romana Špes in Lidija Oblak


Projekt Leonardo da Vinci – Partnerstvo – poročilo o mobilnosti

Strokovna šola v Mutenzu, v Švici, je med 22.1.2013 – 25.1.2013 pripravila seminar v okviru projekta Leonardo da Vinci – Partnerstva, z naslovom: Prepoznavanje drevnine v zimskem času. Znanje sta na seminarju izpopolnjevala tudi 2 dijaka naše šole: Aljaž Podgornik iz 4. dHT in Brigita Klinar iz 3. C, z mentoricama Lidijo Oblak in Romano Špes.

V času seminarja smo spoznavali tudi njihov izobraževalni sistem, ki bazira na dualnem sistemu, saj so dijaki na šoli le en dan v tednu, sicer pa znanje in izkušnje pridobivajo na praktičnem izobraževanju v podjetjih. Delo na seminarju je temeljilo na delu v skupinah, ki so jih sestavljali učenci iz gostujočih držav Nemčije, Belgije, Madžarske in Slovenije, pridružili so se jim še učenci iz Švice. Poleg jezikovnih ovir so morali biti kos tudi zahtevnim strokovnim nalogam. Nemalokrat je zadrego glede poimenovanja rastlin rešilo botanično poimenovanje. Poznavanje strokovnega poimenovanja rastlin je temelj sporazumevanja med botaniki in vrtnarji, tako doma kot v mednarodnem prostoru.

Udeležba na takšnem seminarju ne pomeni le učenja, ampak utrjuje vezi med vrstniki ter približa navade posamezne države. Na skupni večerji smo preizkušali tradicionalno švicarsko jed »foundi«, pogledali pa smo si tudi mesto Basel, ki ga deli reka Ren na novi in stari del.

Lidija Oblak, Romana Špes


Natisni

Zaključna konferenca Carski vrt

Natisni

Energetska sanacija Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

image001 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Višja strokovna šola
Ljubljanska cesta 97
3000 Celje
www.hvu.si
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
image002 image003

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; 1. prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb.

Naziv upravičenca: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Kratek opis operacije:

Investitor želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zagotoviti energetsko sanacijo Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, s katero želi:

  • zmanjšati stroške energije tekočega obratovanja in vzdrževanja na osnovi toplotne zaščite in uporabe energetsko varčnih in okolju prijaznih tehnologij,
  • izboljšati mikroklimatskih pogojev v prostorih za izobraževanje in praktično usposabljanje (povečati zadovoljstvo vseh udeležencev izobraževalnega procesa)
  • zmanjšati toplogredne izpuste in onesnaževanje okolja.

Celovit cilj investicije je varčevanje z energijo, ohranjanje okolja, z omenjenimi posegi spodbuditi ekološko zavest in ustvariti podporno okolje za čim večjo ekološko ozaveščenost.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški operacije 582.873,05 EUR
EU sredstva – Kohezijski sklad 437.154,79 EUR
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 93.259,69 EUR
Lastna sredstva 52.458,57 EUR

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 09.06.2011-15.09.2013

Poročilo (pdf)

Kontaktna oseba: Rafael Hrustel

POVEZAVE do spletnih strani: